Địa chỉ: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Vân Dương

Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh